Рівненський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Друк
Ти не один - Соціальні гарантії
26.06.2017 14:37

Відповідно до підпункту 7 пункту 17 Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 504 «Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції», та наказу Міністерства юстиції України від 02.07.2012 № 967/5 «Про затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги» було затверджено Положення про Рівненський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Згідно до Положення Рівненський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Центр) є територіальним відділенням Координаційного центру з надання правової допомоги (далі – Координаційний центр) у Рівненській області.
Діяльність Центру поширюється на територію Рівненської області.
Центр є неприбутковою організацією, користується правами юридичної особи, має власний бланк, печатку із своїм найменуванням.
У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Законом України «Про безоплатну правову допомогу», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції, іншими нормативно-правовими актами, наказами Координаційного центру, а також своїм положенням.
Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової допомоги Центр взаємодіє із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у Рівненській області.
Основним завданням Центру є створення рівних можливостей доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання у Рівненській області безоплатної вторинної правової допомоги, а саме надання таких видів правових послуг:
•    захист від обвинувачення;
•    здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
•    складання документів процесуального характеру.
Центр відповідно до покладених на нього завдань:
•    розглядає звернення суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в її наданні;
•    перевіряє належність особи до категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги у встановленому порядку;
•    забезпечує складання процесуальних документів за зверненням суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття рішення про надання такої допомоги;
•    забезпечує участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства та розгляді кримінальної справи в суді у випадках, коли участь захисника є обов’язковою відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України, а також у випадках, коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний, який є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, не може запросити захисника через відсутність коштів чи з інших об’єктивних причин;
•    забезпечує участь захисника у розгляді справи про адміністративне правопорушення;
•    забезпечує здійснення представництва інтересів суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
•    укладає контракти з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для надання такої допомоги на постійній основі;
•    укладає договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для надання такої допомоги на тимчасовій основі (на підставі окремих договорів на надання послуг);
•    видає доручення для підтвердження повноважень захисника або повноважень адвоката для здійснення представництва інтересів особи в судах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
•    приймає рішення про заміну адвоката у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу»;
•    подає клопотання до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України у Рівненській області про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу»;
•    приймає рішення про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;
•    подає щоквартальні та річні звіти про свою діяльність Координаційному центру, а також у порядку інформування – Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України у Рівненській області;
•    інформує Координаційний центр за допомогою телефонного, факсимільного зв’язків, електронної пошти або через спеціальні інформаційно-комунікаційні системи про факт реєстрації повідомлення про затримання.