ЗАКОНОДАВСТВО для людей з особливими фізичними можливостями Друк
Ти не один - Соціальні гарантії
26.06.2017 14:29

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_g71
Конвенція про права інвалідів

http://www.paralympic.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=462&Itemid=95
Закон України "Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і факультативного протоколу до неї"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=875-12
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

http://naiu.org.ua/content/view/69/75/
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

http://www.dcp.org.ua/publicaions/zakon/5776.html
Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"

http://www.dcz.gov.ua/control/uk/doccatalog/list?currDir=26320
Законодавство з питань соціального захисту інвалідів

http://www.vsgo.org.ua/law/
Закони, постанови, розпорядження які регулюють правовий статус інвалідів

http://believe.net.ua/ua/ukaz.html
На цій сторінці зібрані законодавчі акти, які стосуються людей з інвалідністю

http://info.rehab.org.ua/russian/zakonodavstvo
Законодавчі акти, які стосуються людей з вадами здоров'я можна знайти на на інформаційному сервері Наукового товариства інвалідів "Інститут соціальної політики"