Шевченківські сторінки Друк
Новини - Бібліотечний вернісаж
07.03.2014 08:47

 

«Ми чуємо тебе,Кобзарю, крізь століття,

І голос твій нам душі окриля.

Встає в новій красі, забувши лихоліття,

Твоя, Тарасе, звільнена земля.»

В.Симоненко

 

В історії кожного народу є імена, які становлять його славу, велич і національну гордість. Саме таким і є для України ім'я безсмертного Кобзаря - Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко народився в сім'ї кріпосного селянина 9 березня 1814 року. Дитинство Шевченка пройшло в його рідному селі Моринці Київської губернії. Тарас дуже рано осиротів і сповна відчув на собі всю гіркоту кріпосного життя. Освіту Шевченко отримав у сільського дяка. У 1828 році він почав служити у поміщика Енгельгардта. В цей час юнак почав проявляти непогані здібності до малювання, тому пан зробив з нього свого особистого живописця і навіть відправив Тараса на навчання до художника В. Ширяєва. У 1836 році відбулося знайомство Тараса Шевченка з такими видатними людьми того часу, як Брюллов, Григорович, Жуковський. Вони задалися метою звільнити юного художника від кріпацтва. У 1838 році Брюллов написав портрет Жуковського і продав його за 2500 рублів. За ці гроші і був викуплений Шевченко. Здобувши свободу, Тарас Григорович вступив до Академії мистецтв. Поряд з малярськими здібностями він розкривається як поет. У 1840 році вийшла перша його збірка «Кобзар». Літературна спадщина Шевченка - це поетичні твори, драми, повісті, п'єси, написані українською та російською мовами. У 1846 році Тарас Шевченко став членом таємного політичного товариства, за що в 1847 році був засланий в Орську фортецю. Його амністували після смерті Миколи I. На початку 1861 р. він тяжко захворів і 10 березня помер.

 

 

Антонович Д.В. Шевченко – маляр. –К.: Україна, 2004. – 272 с

В книзі детально аналізується малярська творчість Тараса Шевченка, стрижнем якої була велика, безмежна, сильніша за все любов художника до України.

Вічний як народ : сторінки до біографії Т. Г. Шевченка / авт.-упоряд. О. І. Руденко, Н. Б. Петренко. – К. : Либідь, 1998. – 272 с.

Дзюба І. Тарас Шевченко / Іван Дзюба. – К.: Альтернативи, 2005. – 704 с.: іл.

Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини. Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.

Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / Павло Зайцев. - К. : Мистецтво, 1994. - 352 с

Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації. Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім’я її автора.

Шевченко Т. Г. Зібрання творів : у 6 т. Т. 1 : Поезія 1837–1847 / Т. Г. Шевченко. – К. : Наукова думка, 2003. – 784 с.

Шевченко Т. Г. Зібрання творів у шести томах. Т. 2. : Поезія 1847–1861 / Т. Г. Шевченко. – К. : Наукова думка, 2003. – 784 с.

Шевченко Т. Г. Зібрання творів : у 6 т. Т. 3 : Драматичні твори. Повісті / Т. Г. Шевченко. – К. : Наукова думка, 2003. – 592 с.

Шевченко Т. Г. Зібрання творів : у 6 т. Т. 4 : Повісті / Т. Г. Шевченко. – К. : Наукова думка, 2003. – 600 с.

Шевченко Т. Г. Зібрання творів : у 6 т. Т. 5 : Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь Южнорусский». Записи народної творчості / Т. Г. Шевченко. – К. : Наукова думка, 2003. – 496 с.

Шевченко Т. Г. Зібрання творів : у 6 т. Т. 6 : Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т.

Шевченком або за його участю / Т. Г. Шевченко. – К. : Наукова думка, 2003. – 632 с.

Повне зібрання творів Тараса Шевченка містить усю відому сьогодні його літературну та образотворчу спадщину: поетичні, драматичні та прозові твори; щоденник, автобіографію, статті, археологічні нотатки, записи народної творчості; листи, ділові папери; Малярські та графічні твори Шевченка - художника. До видання входять також творчі заготовки та підготовчі матеріали до нездійснених літературних і мистецьких творів Шевченка: плани, етюди, ескізи, начерки тощо.

Шевченко, Т. Г. Кобзар: Повна збірка [Текст] іл. автора. — X.: Школа, 2007. — 352 с.: іл.

До збірки увійшли вірші, поеми, балади, створені великим українським поетом Т. Г. Шевченком у період з 1837 до 1861 року. Для широкого кола читачів.

Шевченко, Т Г. Повести. — Дніпропетровськ: Січ, 2003. — 690 с.

Значну частину художньої спадщини Тараса Шевченка складають його прозові твори — повісті, написані російською мовою. “Наймичка”, Варнак”, “Художник” та інші повісті стали справді всенародним надбанням.

Шевченко Т.Г. Три літа: Поезії: Для серед. та ст. шк. віку. - К.: Веселка, 1987. - 191 с.: іл.

Збірка «Три літа» стала новим кроком автора до сучасної йому проблематики. Головною темою його творчості стало викриття самодержавного устрою та релігійного, національного, колоніального гноблення. У вірші «Три літа», що дав назву всій збірці, поет описує зміни у власному світогляді, показує процес свого прозрівання за три роки (з 1843 по 1845)

Інтернет-ресурси

Волинські шляхи Тараса Шевченка : до 165-річчя перебування Т. Г. Шевченка на Рівненщині [Електронний ресурс] // Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека : [сайт]. – Режим доступу : http://libr.rv.ua/ua/virt/52/. – Назва з екрана.

Леонова Л. Документальні свідчення про Т. Г. Шевченка у збірках Державного архіву Рівненської області [Електронний ресурс] / Л. Леонова. – Режим доступу : http://rv.archives.gov.ua/index.php/arkhivy-u-zmi/publikatsii-v-presi/119-л-леонова-документальні-свідчення-про-т-г-шевченка-у-збірках-державного-архіву-рівненської-області.html. – Назва з екрана.

Моринці: мальовнийчий куточок України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://moryntsi.com.ua/. – Назва з екрана.

Новосад О. Волинськими стежками відродження [Електронний ресурс] / О. Новосад, Т. Аліпіна // Історична Волинь : [сайт]. – Режим доступу : http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3509:2013-03-18-13-14-17&catid=15&Itemid=17. – Назва з екрана.

Рибенко Л. Шевченкові місця на Рівненщині [Електронний ресурс] / Л. Рибенко. – Режим доступу : http://ualit.org/?p=1219. – Назва з екрана.

Рожко В. Ікони Тараса Шевченка на Волині [Електронний ресурс] / В. Рожко // Історична Волинь : [сайт]. – Режим доступу : http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4024:2013-10-28-13-50-30&catid=18&Itemid=17. – Назва з екрана.

Шановні користувачі!

Дана виставка представила Вашій увазі далеко не повний перелік книг, що містяться в нашій бібліотеці. Змістовніше ознайомитись з бібліотечною Шевченкіаною, поповнити свої знання Ви можете завітавши до бібліотеки.

 

Оновлено 07.03.2014 10:40