«Соборна країна – навіки єдина» Друк
Новини - Бібліотечний вернісаж
20.01.2014 12:46

22 січня 2014 року в Україні відзначається 95-та річниця ухвалення Універсалу Директорії про Злуку Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в єдину державу. Ця подія увійшла в історію як День Соборності України, що уособлює віковічні прагнення нашого народу до об’єднаності, цілісності та неподільності. На початку січня 1919 року Українська Народна Рада прийняла ухвалу про злуку ЗУНР з УНР в єдину державу. Директорія і Рада Народних Міністрів призначили урочисте святкування об’єднання УНР і ЗУНР на 22 січня, бо вказаний день збігався з річницею історичного IV Універсалу Центральної Ради, згідно з яким УНР проголошувалась самостійною, незалежною державою. Показово, що обрано було надзвичайно важливу з точки зору державотворення дату. Незважаючи на поразку визвольних змагань 1917-1921 рр., Акт злуки 22 січня 1919 р. – подія величезного історичного значення. Упродовж наступних десятиліть він виступав визначальним чинником національної консолідації та виявом прагнення нашого народу до національного й духовного єднання. На виставці представлені видання, в яких здійснено комплексні дослідження проблем взаємовідносин УНР і ЗУНР у 1918-1920 рр., визначено передумови й причини об’єднавчого процесу, характеризуються події, пов’язані з умовами укладання Акту злуки, аналізуються основні аспекти й теоретичне осмислення незалежності й соборності України, простежується розвиток відповідних державотворчих ідей, розглядаються шляхи розбудови соборної України за сучасних умов. Крім того в експозиції представлені матеріали «круглих столів» та міжнародних конференцій.

 

 

Вівчарик М. М. Українська нація: шлях до самовизначення [Текст] / М. М. Вівчарик, П. П. Панченко, В. I. Чмихова. - К. : Вища школа, 2001. - 287 с.

У драматичній історії українського народу особлива роль належить етногенезу української нації. Адже й понині недруги української державності силкуються довести відсутність державотворчих начал в українському етносі. Автори цієї монографії чи не вперше сміливо й чесно на багатому фактичному матеріалі переконливо доводять, що українська нація – це реальність, яку не треба заперечувати, а з якою слід рахуватися як з іншими самобутніми світовими етносами. Видання допоможе глибше зрозуміти родовід і духовні витоки нації та усвідомити, що шлях, який обрала Україна, - це побудова демократичної правової держави та утвердження в ній громадянського суспільства, в якому ідея Української держави як Батьківщини всіх громадян, що проживають на її теренах, є консолідуючою силою. Видання розраховане на науковців, політиків, викладачів, студентів, всіх, кому не байдужа доля суверенної України.

Донік Олександр Миколайович. Україна : хронологія розвитку : Імперська доба. 1800-1917 рр. / О. М. Донік ; редкол. В. А. Смолій [та ін.]. – К. : Кріон, 2011. – 559 с. : ілюстр., портр., фотоілюстр., репрод., карти.

Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України з 1800 р. до початку Лютневої революції 1917 р., у період, коли українські землі перебували в складі двох імперій – Романових і Габсбургів. Цікаві факти, чудові ілюстрації допоможуть Вам пізнати історію України – історію великого народу. Розраховане на широке коло читачів. Може бути використане як джерело додаткових знань у вивченні курсу історії України.

Ковпак Людмила. Найближча історія: Україна 1945 – 2000 рр. /Л.В.Ковпак. – К.: Наш час, 2007. – 248 с.: іл..

В історичному ракурсі, на основі залучення нових архівних документів досліджуються соціально-побутові умови життя населення України у взаємозв’язку із історичними подіями, що відбувалися в другій половині ХХ століття. Автором науково узагальнено широке коло питань: матеріальні нестатки перших повоєнних років, голод 1946-1947 рр., спроби соціальних реформ М.С.Хрущова. соціальна політика Л.І.Брежнєва та у часи перебудови. Окремий розділ присвячений сучасному періоду розвитку незалежної Української держави. Книга призначена для науковців, викладачів вузів, студентів, для усіх тих, хто виявляє інтерес до історії України.

Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України / С. Л. Рудницький. - Л.: Світ, 1995. - 416 с.

Чому ми, українці, хочемо самостійної України? Якої нам треба самостійної України? Які чинники сприяють процесам становлення, зміцнення і розвитку української державності та які гальмують їх? Яка роль географічного фактора — території, її природно-ресурсного потенціалу, просторового розташування землі України — у повноцінному функціонуванні Української Самостійної Соборної Держави? Академік Степан Львович Рудницький (1877-1937), багаторічний в'язень ГУЛАГу, відповідаючи на ці питання, обгрунтував геополітичне бачення зародження і становлення самостійної суверенної Української держави. Наукові думки і позиції вченого дають багату поживу для нашого сучасника, для правильної орієнтації в складних, часто суперечливих процесах українського державотворення. Для широкого кола читачів.

Сергійчук В. Українська соборність: Відродження українства в 1917-1920 роках / В. Сергійчук. - К.: ТзОв "Українська Видавнича Спілка", 1999. - 416 с.

На великому архівному матеріалі, що раніше переховувався в спецфондах, професор В. Сергійчук засвідчує: українська душа невмируща, де б українці не були, вони завжди тягнуться до своєї Батьківщини. Особливо це виявилося 1917 року, коли українство, взялося творити свою власну долю на своїй етнічній території. Тоді у визвольні змагання включилися не тільки на Великій Україні - скрізь, де вже розселився наш етнос, підтримували прагнення до творення Самостійної Соборної Держави.

Українське державотворення: невитребуваний потенціал : словник-довідник / за ред. О.М. Мироненка. – К. : Либідь, 1997. – 560 с.

У словнику-довіднику на основі архівних документів, які протягом тривалого часу перебували у спецсховищах, висвітлюється складний і суперечливий процес визрівання національно-державницької ідеї, чималий позитивний і негативний досвід наших пращурів у спробах формування власної держави — від Київської Русі до здобуття Україною незалежності. Аналізуються першовитоки національного права, еволюція вітчизняної державно-правової думки. Для студентів ВНЗ, істориків, правознавців, політологів, українознавців, культурологів, усіх, хто цікавиться національно-державницькими процесами.

Шаповал Юрій. Держава: ілюстрована енциклопедія України/Ю.І.Шаповал.- К.:Балтія-Друк, 2008. - 160 с.: іл..

Книга знайомить з історією, державницькими традиціями, природою, культурою та побутом українського народу. Змістовна інформація, унікальні фотодокументи і яскравий дизайн роблять серію універсатльною і цікавою будь-якому читачеві.Том 1. Політичний устрій, державні символи, драматичні моменти історії, основні характеристики населення, мова і мовна політика, участь України у міжнародних структурах і олімпійському русі.

Оновлено 07.02.2014 13:07