Пошук Наші конкурси Написати нам листа Фотогалерея
?.?????? ???.???????? 45;   e-mail:korecbibl@meta.ua
 
Різноманітність земноводних. Роль земноводних в екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних. PDF Друк E-mail
Світ освіт - Кращий досвід
10.03.2017 13:29

Вчитель біології
Богданівський НВК
Самчук Олена Михайлівна


Тема уроку. Різноманітність земноводних. Роль земноводних в екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних.
Цілі уроку:
Навчальна: розширити знання учнів про клас Земноводні, формувати в учнів знання про різноманітність земноводних, дати стислу характеристику рядам і окремим видам тварин, розкрити значення амфібій у природі та житті людини, розповісти про охорону земноводних, ознайомити з видами, занесеними до Червоної книги України.
Розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес до вивчення біології, розвивати логічне мислення, вміння порівнювати, аналізувати, спостерігати, робити висновки, вміння працювати у колективі, групах.
Виховна: формувати науковий світогляд, екологічну свідомість, ціннісне ставлення особистості до природи.
Основні поняття і терміни.  Клас Земноводні, Безногі, Хвостаті, Безхвості земноводні, жаби, тритони, саламандри, лабораторні тварини.
Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Інтерактивна Методи і методичні прийоми:
1.Інформаційно- рецептивний:а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний. Прийоминавчання: поданняматеріалу в готовомувигляді, конкретизація і закріпленнявженабутихзнань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемногопитання.Прийоминавчання: постановка взаємопов’язанихпроблемнихзапитань, активізаціяуваги та мислення.
4.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва5.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.
Міжпредметні зв ́язки: історія, біологія рослин, література, географія.
Матеріали і обладнання. Презентації, зображення земноводних, таблиці, картки із завданнями, мікрофон, комп'ютер.
Структура уроку:
Організаційний момент;
Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
Перевірка домашнього завдання;
Мотивація;
Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів;
Надання необхідної інформації;
Інтерактивна вправа;
Рефлексія результатів;
Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку (рефлексія уроку).
Хід уроку
1.  Організаційний момент
Привітання
Учитель.
Любі , діти, у наш клас
Завітали гості щирі,
Привітаймо в добрий час
Гостей посмішкою й миром.
Діти.
Раді ми гостей вітати
І урок розпочинати.
Будемо навчатись гарно,
Швидко, весело і вправно.
Доброго дня, Вам!
Доброго дня нам!
Доброго дня Всім!
Вчитель.
Діти, приготуйтесь до уроку. Сядьте зручно, не забувайте про правильну поставу. Посміхніться один одному та побажайте успіхів на уроці. Розпочнемо урок із добрим настроєм.А тепернапишіть, щовиочікуєтевідсьогоднішнього уроку. Напишітьсвоїочікування на листочках і приклейте під девізом нашого уроку.
Девіз уроку:
Не просто слухати, а чути.
Не просто дивитися, а бачити.
Не просто відповідати, а міркувати.
Дружно і плідно працювати!
ІІ. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
Перевірка домашнього завдання.
«Закінчиречення».
1. Хребет жабимає … (дев’ятьхребців).
2. Пояс передніхкінцівокскладається з парних лопаток, воронячихкісток і ... (ключиць).
3. У місцісполученняворонячихкістокприєднується ... (грудина).
4. Жаба живиться ... (рухомимибезхребетними).
5. Личинки жабидихають ... (зябрами).
6. Доросліжабидихають ... (легенями і через шкіру).
7. Здобич жаба ловить за допомогою ... (довгоголипкогоязика).
8. Серце жаб ... (трикамерне).
9. Кілкровообігу ... (два).
10. Запліднення … (зовнішнє).
11. Розвиток ... (непрямий).
12. Личинка жабиназивається … (пуголовком).
«Мозковий штурм».
— Якщо в тераріум з голодною жабою покластимертвих комах, то жаба їх не чіпатиме. Чо-му?(Відповідь: жаба не зачіпаємер¬твих комах, оскільки живитьсятільки жертвами, якірухаються. Якщомертву муху прикріпити до нитки і рухати, то жаба їїсхопить.)
— Відомо, що жабу можнапривчитибратиїжу з дерев’яноїпалички. Далі вона хапатиме па-личку, навітьякщо на ній не буде їжі. Пояснітьповедінкутварини.(Відповідь: формуванняумов¬ного рефлексу. Жаба починаєасо¬ціюватипаличку з їжею й шукаєїї там, де навіть не бачить.)
Знайти та виправитипомилки в тексті.
Земноводні — цетварини, якіживуть у прісних та солонихводоймах. Тілоїхскладається з голови, шиї, тулуба і кінцівок. Жабимаютьчотириоднакові ноги, з допомогоюяких легко ходять. Шкіра у жаби гладенька, без залоз. Ковтаютьїжу з допомогою очей. Органами диханняжаби є зябра. Серце — двокамерне, два кола кровообігу. Температура тіла стала. До органівчуттівналежитьбічналінія, яка як і в риб, тягнетьсявздовжусьоготіла. Нервова система земноводнихпростіша за нервову систему риб. Але кращерозвиненийзадніймозок. Органи смаку розміщуються на верхнійщелепі.
ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.
-    Уявіть,  що ви знаходитесь на березі річки, озера, ставка. Ви почули цікавий своєрідний «спів». ( Звук)
-    Хто це співає?
Є на Землі тварин багато,
А цих-но спробуй відгадати:
Земля й вода- їх справжній дім,
Їм добре й затишно у нім,
Але вони завжди холодні.
То хто це буде? ( Земноводні)

Хто дружний із жабою,
тому вона приносить золото.
Норвезька прикмета

І V Повідомлення теми, мети уроку, очікуванихрезультатів:
-    Ставлення людини до жаб, ропух, тритонів дуже різне, їм приписують різноманітне зло. Де закінчується вигадка і починається правда про земноводних?Які бувають жаби? Навіщо нам такі тварини? Земноводні. Хто ж вони насправді? Скільки їх на Землі і в Україні? Де вони поширені? Де живуть? Чи є серед них отруйні види? Яке значення вони мають для людини і в біогеоценозах? Чому поставили пам’ятники жабі у Парижі та Токіо? Чи насправді ці тварини синоптики і відчувають зміни у природі?На ці і чимало інших запитань ви знайдете сьогодні відповідь на уроці.
V.Вивчення нового матеріалу (Надання необхідної інформації)
Міні-лекція
Земноводні виникли близько 350 млн років тому. Тісний зв'язок земноводних з водою, а також будова і спосіб життя їх личинок свідчать про походження цих тварин від риб. Вони походять від прісноводних кистеперих риб. Кистепері риби  жили в мілких озерах та річках, могли переповзати з однієї водойми в іншу за допомогою своїх м'язистих плавців. Від цих риб і пішли перші наземні хребетні — давні хвостаті земноводні. Безхвості з'явилися пізніше і пішли від давніх хвостатих земноводних.
До земноводних належать тварини, дорослі особи яких трапляються переважно на суходолі, але розмноження і розвиток у них проходить  у воді. Клас Земноводні, чи Амфібії (з грецької - ті, що живуть подвійним життям) налічує близько 4 тис. видів  і включає тритонів, саламандр, жаб та черв'яг. Земноводні належать до найбільш примітивних наземних хребетних і займають проміжний стан між наземними і водними хребетними.
Інтерактивна частина
“ Творча лабораторія”
(Робота в групах)
На попередньому уроці учні отримали випереджувальні завдання, а тепер висвітлюють тему, презентуючи свої дослідження.
Завдання для груп:
1 група-- Безногіземноводні
2 група - Хвостатіземноводні
3 група - Безхвості земноводні
V IСамостійна робота учнів.
Робота з підручником
Школярірозглядаютьмалюнки на с. 169—171, ознайомлюються з різноманітністюземноводних.
Потім вони читають текст про земноводних на с. 169—171.
Робота іззошитом
Заповненнятаблиці
Різноманітністьземноводних

VII Фізкульбхвилинка
(Звучить відео)

Значення земноводних
Вчитель
Земноводні — об'єкт для лабораторних досліджень учених, студентів — біологів і медиків, завдяки яким зроблено чимало відкриттів. Шкіра жаб виділяє отрути, які необхідні для захисту від хижаків та деяких мікроорганізмів. Доторкання людини до слизу шкірного покриву  жаби — кокоа з тропічних лісів Колумбії може коштувати їй життя. Отрути цієї жаби досить для отруєння 50-ти стріл. Серед безхвостих, поширених в Україні, особливо отруйні кумки. Потрапивши на тіло людини, їхня отрута викликає пекучий біль. У наш час особливий інтерес учених привернено до отрут, здатних знижувати кров'яний тиск людини, розширювати судини, збуджувати дихання і кровообіг, згубно діяти на гельмінтів і прискорювати загоєння ран.
З допомогою амфібій вивчають генетичний апарат клітини, питання регенерації органів, сумісності тканин.
У народній медицині використовують сушену ікру гостромордої жаби для лікування рожистого запалення обличчя. В оболонках ікри цієї жаби є особлива речовина — ранидин, що згубно діє на найпростіших. З отрути ропух виготовляють ліки, що впливають на роботу серця і органів дихання.
Земноводні відіграють велику роль у природі, входячи у різні ланцюги живлення. Вони знищують багато різних шкідників рослин. Особливо корисні ропухи, які часто селяться на городах і поїдають тут слизнів. Поїдають вони і переносників різних захворювань, і проміжних хазяїв паразитичних червів. Земноводними харчуються деякі промислові тварини.
Деякі види земноводних людина сама споживає у їжу. Існують жаб'ячі ферми, де розводять цих тварин. Вони є продуктом міжнародної торгівлі.
Жаби є чудовими синоптиками. Вони реагують на зміни температури, тиску і вологості повітря. Є безліч прикмет, коли за поведінкою жаб визначають погоду. За першим кумканням жаб визначають, скільки днів іще триватимуть заморозки. Озерні жаби вилазять на берег  - буде дощ. Жаби кумкають ввечері - буде погода. Жаби сидять у воді -  дощу не буде. Закумкала жаба - можна сіяти кукурудзу.

Рефлексія результатів
Усне обговорення за питаннями:
1. З якою метою ми прцювали у групах?
2. Які думки та почуття викликала у вас така дліяльність?
3. Чому ви особисто навчились?
VІІІ Узагальнення, систематизація й контроль знань і вміньучнів
. «Коло ідей».
Запитання до груп:
— Чому, на вашу думку, земноводні не трапляються на океанічнихостровах? (Поширювати-ся на океанічніостровиземноводнимзаважаєсолоністьокеанічної води.Навіть 1 %-й розчинсолі негативно впливає на розвиток личинок.)

Завдання на картках
1. З наведеного переліку виберіть тварин, які належать до класу Земноводні:
саламандра, в'язь, вобла, тритон, жаба, акула, пилконіс, ринодерма, хвостокіл, скат, латимерія, квакша, севрюга, черв'яга, вугор, сьомга, протей, лин, амбістома, ропуха, кумка, сурінамськапіпа.
2.    Для безхвостих земноводних характерним є: а) тіло коротке; б) тіло видовжене; в) хвостовий відділ хребта перетворений на єдину кістку; г) у скелеті є хвостовий відділ хребта; д) передні і задні кінцівки розвинені однаково; е) задні кінцівки розвинені набагато краще за передні; є) на задніх кінцівках часто є плавальні перетинки між пальцями; ж) запліднення у більшості внутрішнє.
3.    Для хвостатих земноводних характерним є: а) тіло коротке; б) тіло видовжене; в) хвостовий відділ хребта перетворений на єдину кістку; г) у скелеті є хвостовий відділ хребта; д) передні і задні кінцівки розвинені однаково; е) задні кінцівки розвинені набагато краще за передні; є) на задніх кінцівках часто є перетинки між пальцями; ж) запліднення у більшості внутрішнє.

ІХ Підбиттяпідсумків уроку
Визначення тварини за описом
1. Я - найкорисніша амфібія. Поширена на городах, де знищую шкідників. Веду нічний спосіб життя. На день зариваюся у грунт. У неволі живу довго — до 38 років. У Центральній і Північній Америці живе моя родичка — ага, шкірні залози якої виробляють отруйний секрет. Аборигени використовують її як отруту для стріл. (Ропуха)
2.  Маю яскраве забарвлення: чорне з жовтими плямами. Мої шкірні залози виділяють отруйну речовину, яка необхідна для захисту від ворогів. В Україні поширена на терені Карпат. (Саламандра плямиста)
3. Як і у більшості мешканців підземних водойм, мої покриви позбавлені пігменту, а очі сховані під шкірою. Протягом усього життя я зберігаю зовнішні зябра. Довжина тіла до 30 см. (Протей)
4. Я поширений по всій території України, крім степової зони, де трапляюсь у долинах невеликих річок. Здебільшого живу у воді, у невеликих ставках, калюжах, болотах. У квітні, відразу після пробудження, переходжу жити у воду.
У самця на спині з'являється високий пильчастий гребінь. Живлюсь переважно дрібними безхребетними. (Тритон гребінчастий)
Мні-вікторина
1.    Тварина має яскраво-зелене забарвлення і присоски на кінчиках пальців.(Квакша)
2.    Найбільша жаба у світі. (Голіаф)
3.    Жаба, яка виношує яйця у себе на спині. (Піпа)
4.    Має характерний голос: “кум-кум-кум”. (Кумка)
5.    Голос яких земноводних нагадує гавкання собак? (Самця ропухи-аги, великої листової жаби)
6.    Який представник хвостатих земноводних має застережне ( чорне з                                                            жовтими плямами забарвлення? ( Саламандра плямиста)

Гра “Впізнай тварину на малюнк
Рефлексія.
Гра- дискусія “ Мікрофон”
Учні стають у коло. “Мікрофон” передають сусіду зліва. Говорити має право лише учасник з мікрофоном. Учні дають відповідь на питання: “Які зміни сталися б на планеті, якби зникли всі амфібії?”
( Оцінювання результатів діяльності учнів)
Учитель. Пропоную вам поділитися враженнями від сьогоднішнього уроку, закінчивши речення:
1. Для мене сьогодні новим було...
2. Я хотів би дізнатися про...
3. Мені не сподобалося...
4. Найбільше мене вразило...
5. Для мене було недостатньо інформації про...
Учитель. Я хочу, щоб ви усвідомили, що навіть маленьку непривабливу жабку потрібно охороняти, оскільки вона є єднальною ланкою між усіма організмами на планеті Земля. Пробудження екологічної думки — означає усвідомити, що в природі все доцільно та відносно, тому толерантне ставлення до живих істот — запорука їх виживання та збереження.
Можна прожити без багатьох досягнень науково-технічного прогресу. Без природи, без чистого повітря прожити неможливо. Зберегти ж планету придатною для життя людей можливо лише у тому випадку, якщо кожний житель планети зрозуміє просту істину: ставлення до природи не вимірюється одразу глобальними масштабами — до лісу, води, землі. І починається зі ставлення до одного-єдиного дерева, літра чистої води і навіть маленької жабки. Охороняючи щось одне, ми сприяємо збереженню природи в цілому.
Зелений світ смішної жабки,
Мурашку, равликову хатку
Байдужістю не загуби,
Оберігай, шануй, люби!

VII.Домашнє завдання
1.У підручнику [1] прочитати § 40, відповісти на запитання 6 після параграфа на с. 172, прочитативисновки на с. 174.
2. У зошиті [3, с. 58—59] виконатизавдання.
3. Індивідуальні та творчізавдання.
4. Скластисенканинатеми «Квакша», «Тритон», «Черв’яга».
5. Підготуватиповідомлення про земноводних, занесених до Червоної книги України.

Додатки
Цецікаво
• Жабиїдять з феноменальною швидкістю. За допомогоюкінозйомкипідрахували, що за хвилину жаба робитьблизько 4000 ковтальнихрухів. Цьоголюдським оком побачити не можна, тому, мабуть, і виниклоповір’я, що жаба може не їсти роками.
• Язиканемає в сурінамської, абоамериканської, піпи, щоживе в ПівденнійАмериці, і в шпорцевих жаб, якітрапляються в тропічнійАфриці.
• Пуголовки не перетворюються на жаб у воді, в якійзовсімнемає йоду.
• Жодназемноводнатварина не вживає воду звичайним способом — не п’є. Уся вода, потрібна для їїжиття, вводиться в організмтільки через шкіру, яка всмоктуєвологу і виділяєїї. Жаба, яку тримають у сухому приміщенні, худне й виснажується. Сила й бадьорістьповерта-ютьсядонеїлишетоді, коли їйдадутьможливістьскупатися у воді.

 

Безоплатна правова допомога

Електронний каталог

http://77.222.153.241:8080/cgi/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=WDB23

Наш блог

http://famelybookstreet.blogspot.com/

Фотоетюди

Пошук по сайту

Опитування

Як часто ви ходите в бібліотеку ?
 

Корисні посилання

Історична Волинь - електронна бібліотека, що формується фахівцями бібліотек і архівів краю

__________________

Відвідування

Flag Counter